Why join the Navy . . . if you can be a Pirate? - Steve Jobs

貪心無妨,自私不可

一位很有份量的創業家前輩曾經對我說:「如果一單deal只係得你自己著數晒,就唔算得上係合作,以後人地亦唔會再俾生意你做」。

我對這句說話有很深刻的印像,尤如當頭棒喝。商場上的交易,各取所需,互補不足,你有供應,我有需求。但人性總是希望為自己爭取多一點利益,當奇貨可居,又或者見買家資金充裕,自然會想把價錢抬高,能賺多少就賺多少。

但這實在是很短視的做法,因為多數情況下,市場上都不止一個供應商,今天可能因為某些原因不得不光顧你,但如果因此賺得太盡,只會令買家想盡方法去甩掉你。短暫的利益,往往底不過長遠的損失。

很多時買賣雙方都會用「合作」來形容彼此關係。合作是長遠的,當中包含了顧客的欣賞和信賴。顧客的信任是一種「商譽」,這是一種無形資產,而商譽在會計上是有價值的。一個「貪心」但有智慧的商人,會想盡辦法將公司長遠利益最大化,而並非著眼於眼前的蠅頭小利。這種貪心並非壞事,反而能夠成為一種精益求精的動力。為了尋求更長遠的發展,才會有動機將公司將產品做得更好、令顧客更滿意,而不是滿足於當前小小的成績便不思進取,裹足不前。

「自私」和「貪心」相類似,不同之處在於「貪心」亦可以互惠,但「自私」基本上就是自己獨佔利益。做生意如果自私,可能會在某幾單交易上獲得很高利潤,但因為買賣雙方利益不均,就不會和顧客有長遠的合作關係,公司亦難以在行內建立良好商譽,結果反而得不償失。

Keith Li

Leave a Reply